PRIVACY

Deze website is door Quapi Kidswear B.V. met grootse zorgvuldigheid samengesteld. De kleuren van de kleding op de fotos kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Gebruikte accessoires kunnen afwijken van de huidige collectie. Niets van deze website mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Quapi Kidswear B.V.


DISCLAIMER

Quapi kidswear (Kamer van Koophandel: 51063646), hierna te noemen Quapi, verleent u hierbij toegang tot www.quapikidswear.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Quapi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Quapi spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Quapi. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Quapi nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Quapi. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Quapi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.